Stanford d.school ile University Innovation Fellowship Programı

Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Bright, Stanford Üniversitesi ve Hasso Plattner Institute of Design (d.school) tarafından yürütülen University Innovation Fellows (UIF) programı ile iş birliği yapmaktadır.

Her yıl Boğaziçi Üniversitesi’nden seçilen dört öğrenci UIF kapsamında iş modeli geliştirme, design thinking, yaratıcılık ve inovasyon gibi konularda altı haftalık eğitimler almaktadır. Bu programa dahil olacak öğrenciler, Fire Up programını başarıyla tamamlayan öğrenciler arasından başvuru aracılığıyla seçilmektedirler. Ayrıca programa başvurmak için seçilen dört öğrenci ve bu seçimlerde değerlendirilen diğer öğrenciler “Bright Fellow” ünvanına sahip olma hakkı kazanarak Bright içerisinde inisiyatifler alma ve projeler gerçekleştirme imkanına sahip olurlar.

İmece’nin girişimleri ile ilk olarak 2017 yılında dahil olduğumuz programa, 2017 ve 2020 yıllarında Zorlu Holding sponsor olmuştur. Maddi sıkıntılar sebebiyle öğrenci gönderemediğimiz 2018 senesinden sonra 2019 yılında Türkiye’nin önde gelen girişimcileri ve yatırımcılarının karşılık beklemeden yaptıkları maddi katkı ile öğrencilerimiz programdan yararlanmaya devam edebilmişlerdir. Seçilen öğrenciler, UIF programı kapsamında yalnızca eğitim almakla kalmaz, bunun yanı sıra üniversitelerindeki girişimcilikle ilgili sorunlara yönelik araştırmalar yapar ve belirlenen sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirir.

Merkez müdürü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören aynı zamanda programın Boğaziçi Üniver-sitesi'ndeki tek “Faculty Innovation Fellow"udur. Bu program dahilinde Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören, dünya genelinde seçilen 25 fellow ile haftalık çalışma grubuna dahil olmuş olup, bu grup sayesinde karşılıklı öğrenme ve iş birliği imkanlarının içinde olmuştur. Program kapsamında Stanford Change Forward dergisinde yüksek öğretimin geleceğine dair görüşler bölümünde Dr. Oğuzhan Aygören’in yazısını buradan okuyabilirsiniz.,

Program kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’nden on bir öğrenci bu programa dahil edilmiş olup gelecek yıllarda sayının artırılması hedeflenmektedir. 2020 yılında UIF programına katılarak ‘UIF Fellow’ ünvanına erişmiş dört mühendislik öğrencisinin ilgili röportajına buradan ulaşabilirsiniz.

 

*Standford d.school University Innovation Fellow Programına Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri BRIGHT aracılığıyla 2017, 2019, 2020 ve 2022 yıllarında katılmıştır. Ve duzenli olarak her sene katilmaya devam edeceklerdir.

 

UIF Fellowlarının Gözünden Bright

 

Haluk Ziya Tercan, İnşaat Mühendisliği

Bright ile ilişkim hazırlık yılımda başladı. Merkezin ‘Design the Campus’ isimli projesine katıldım. Birkaç ay süren çalışmalarımız oldu ve inovasyonun peşinde olan, buna vakit ayıran insanlarla tanışma fırsatı buldum. Bright bana Boğaziçi Üniversitesi’nde fikirlerin ne kadar değer gördüğünü hatırlattı. Kampüste bulunduğum her zaman DreamBU Kuluçka Merkezi’ne uğrayarak sohbetlere katıldım, insanlarla tanıştım.

Bu programda haftalarca değişim ve inovasyon üzerine eğitimler aldım, uygulamalı aktiviteler gerçekleştirme fırsatı buldum. Bright benim için değişim yaratmanın, bu yönde düşünmenin, zorluklar olsa dahi aşmak için çabalamanın bir anahtarı oldu. Bright benden üretmeyi, düşünmeyi, çabalamayı ve aynı zamanda eğlenmeyi talep etti. Bu sayede kendimi ve bulunduğum çevreyi düzenli olarak geliştirmek için uğraştım.

 

Arda Ulutürk, Makine Mühendisliği

Bright'ta bulunduğum süre boyunca okulun sorunlarını yakından görme ve bu sorunlara çözümler üretme şansı elde ettim. Bir sorun gördüğüm zaman o soruna nasıl yaklaşmam gerektiğini, nasıl takım çalışması yapılması gerektiğini öğrendim. Özellikle sorunları tespit ederken arkadaşlarımız ile yaptığımız mülakatlar okuldaki sorunların temelini görmemde çok yararlı oldu. Bright’ın hayatıma kattığı en önemli şey aslında çok büyük gözüken problemlerin, doğru takım ve doğru yöntemlerle çok kolay çözülebileceğini anlamamı sağlamasıdır.

Fatih Gözükara, Uluslararası Ticaret

Var olmanın birçok farklı yolu vardır. Her insan bu yollardan dünyaya baktığı noktaya göre bir tane seçer ya da kendisi için yeni bir tane inşaa eder. Bazen de birkaç insan bir araya gelir, geçmişten, bugünden, gelecekten ama en cok da birbirlerinden ilham alarak kolektif bir varlık bilinci meydana getirir. Artık kendilerine özgü yeni bir varoluş biçimidir bu, belki küçük bir kabile.

Bright yola böyle çıktı. Yola çıkarken elimizdeki kavramlar girişimcilik, inovasyon, değişim ve keşifti. Bu kavramları en temeldeki sorumuzun cevabına giden bir araç olarak gördük. Bizim en temeldeki sorumuz: "Nasıl var olunur?" idi. Her soru başlı başına bir denklemdir, kendine özgü sabitleri ve değişkenleri vardır. Gördük ki insanlığa ait bu büyük, kadim ve önemli sorunun, -nasıl var olacağız- sorusunun sabiti değişim, değişkeni insandı. Bu nedenle Bright yolculuğunu, değişimi sabit kabul edip insana yatırım yapmak uzere kurguladı.

İnsanın en temel güdülerinden biri olan daha iyiyi arama ugraşını ve bunun bir sonucu olarak gelişimin, insanlıkla ilgili en kutsal kavramlardan olduğunu düşünüyorum. Dünü bugünden ayıran, geleceği de bugün-den farklı kılacak olan şeyin de bu olduğuna inanıyorum. İnsanın daha iyiye giden yolculuğunda insan özgür bırakılmalı, cesaretlendirilmeli; keşfetmesine, görmesine ve denemesine fırsat verilmeli. Bright tam olarak böyle bir yer.

Değişime ve değişimin yıkıcı gücüne inanan, varlığını bulunduğu yer her neresiyse orada suyun akışına yön verebilmesine, bir şeyleri değiştirebilmesine dayandıran, sürekli keşfeden, öğrenen, üreten, yeri geldiğinde bunun için kavga da eden değişim öncülerinin kendi bildikleri şekilde var olabildikleri bir kabile, bir oyun alanı.

 

Zişan Özdemir, Kimya Mühendisliği

Stanford University Innovation Fellows programı 6 hafta boyunca insan odaklı tasarımın pratiklerini deneyimleyerek bulunduğumuz üniversitede bir değişim yaratmak amacıyla projeler ortaya koyduğumuz bir program. Program yıllardır online gerçekleştiği için bize pandemide online etkinlik düzenleme konusunda gerçekten çok şey öğretti. Bunun yanında, en iyi yanlarından biri ise her kıtadan çok farklı deneyimlere sahip birçok insanı barındıran bir topluluğa dahil olmak. Bu sayede hem diğer ülkelerdeki fellowlar tarafından gerçekleştirilen projelerde yer alabiliyor, hem de onlardan öğrendiğiniz pratikleri kendi projelerinizde uygulayabiliyorsunuz. Dahası, programın bir bitişi yok. Fellow olduktan sonra hayatınızın geri kalanında bu topluluğun bir parçası olarak kalıyorsunuz. Program kapsamında verilen eğitim sonrasında da BRIGHT size gerçekleştirmek istediğiniz projeler için bir oyun alanı yaratıyor. Benim programda odaklandığım alan Boğaziçi’nde sosyal inovasyon kültürünü geliştirmekti. Bunun için BUMPACT adında bir topluluk oluşturarak sosyal etki bilincini yaymayı ve bu alana gönül vermiş herkesi Boğaziçi’nde buluşturmayı amaçlıyoruz.

 

Osman Oğuz Nuhoğlu, Endüstri Mühendisliği

BRIGHT her sene 4 öğrencinin Stanford University tarafından düzenlenen UIF programına katılmasını sağlıyor. Bence UIF programının en önemli özelliği, topluluğu tüm dünyadan katılımcıların oluşturması. Sürekli olarak farklı ülkelerden, farklı okullardan ve farklı bölümlerden insanlarla iletişim kurma imkanı bulabiliyorsunuz. Örneğin, biz programa katılmak için girdiğimiz mülakatta Hollanda'dan bir fellow ile görüştük ve eğitim süresince bize eşlik eden mentorumuz BAE'dendi. UIF'in mottosu "Students can change the world." ve bu mottoya uygun şekilde öğrencilere gerekli donanımı ve özgüveni sağlıyor. UIF, eğitim sonrasında ise doğrudan okuldaki bir problemi çözmeye yönelik bir proje üzerine çalışmanızı ve okulun gelişimine doğrudan katkıda bulunmanızı bekliyor. Bu projeler esnasında çok farklı şeylerle karşılaşıp çok fazla şey öğrenebilirsiniz.