Hakkımızda

BRIGHT NE YAPAR?

Dünya ile rekabet edecek yenilikçi şirketlerin Türkiye’den çıkmasına zemin hazırlamak için değer odaklı, risk alarak hata yapmaktan korkmayan girişimciler yetiştirir. Girişimcileri eğitim, mentorluk, workshop, fon bulma, şirketlerle çözüm ortaklığı konularında destekler, araştırmalar yapar, veri üretir ve bu verileri işleyerek paylaşır.

 

Bright Girişimcisi Kimdir?

 • Gözlem yapar.
 • Sorunlar tespit eder.
 • Yenilikçi çözüm yolları üretir ve  kendi fırsatını kendisi yakalar.
 • Uzun vadeli düşünür.
 • Statükoyu sorgular.
 • Dener, yanılır, yeniden dener.
 • Başarısızlıklardan öğrenir, araştırır, dinler, yeniden dener.
 • Başlama ve değiştirme cesareti vardır.
 • Çıkar odaklı değil, değer odaklıdır.

 

Paydaşlar

Öğrenciler ve Genç Mezunlar

Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Bright; öğrencilerin Boğaziçi etiketiyle gelen rekabet avantajını, kişiye özgü ve uzun vadeli bir rekabet avantajına dönüştürmelerine yardımcı olur.

Girişimciler

Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Bright, girişimcilere zorlandıkları her aşamada başvurabilecekleri bir bilgi ve sosyal çevre ağı sunar.

Şirketler

Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Bright, şirketlerin girişimcilik seviyelerini değerlendirir, çeşitli konularda eğitimler verir ve şirketlerin Boğaziçi yeteneğinden faydalanmalarını sağlar.

 

MİSYON

 • Girişimciliği bir zihin yapısı olarak geliştirmek, yeşertmek, yerleştirmek.
 • Boğaziçi’nin girişimci özünü ve genetiğini ortaya çıkarmak.
 • Boğaziçi etkisi yaratarak daha kaliteli ve daha çok sayıda girişimin ortaya çıkmasını sağ-lamak.
 • Kurumsal şirket çalışanlarının  da statükoyu sorgulayan girişimci zihin yapısına sahip bireyler olmasına aracılık etmek.
 • Büyük çaplı düşünen, dünyayı kavrayan ve kapsayan girişimlerin önünü açmak, onlara ilham verip bu düşünceleri harekete geçirmek.
 • Öğrenmeyi öğrenen ve kendi başına inisiyatif alan bireyler yetiştirmek.

 

VİZYON

 • Türkiye ekonomisine Boğaziçi etkisi ile katkıda bulunmak ve destek verilen tüm girişimci adaylarını başarılı bir girişimci haline getirmek.

 

"Hiçbir şey hata değil. Kazanmak da yok kaybetmek de. Sadece yapmak var."

Stanford d.school