DreamBU Kuluçka Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve akademisyenlerinin iş fikirlerini ticarileştirebilmeleri amacıyla kurulan DreamBU Kuluçka Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Bright ile iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

DreamBU eğitim, mentorluk, fikri haklar, yatırımcı ilişkileri, networking vb. konularda girişimcilere çeşitli destekler sağlamaktadır. Başvuru formu üzerinden başvuran girişimlerden uygun görülen, teknoloji ve yenilik odaklı, ölçeklenebilir girişimler kuluçka merkezini 3 aylık dönemler halinde kullanma hakkını elde eder.

Desteklenen Girişimlerin Bazıları