d.confestival

Eylül 2016’da Berlin’de, Hasso Platter Institute tarafından düzenlenen d.confestival’da 1000 katılımcıya hitaben yaklaşık 40 farklı ülkeden gelen 150 konuşmacı arasında bulunan, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Bright'ı ve Boğaziçi Üniversitesi’ni temsil eden merkez müdürü Dr. Oğuzhan Aygören, Design Thinking hakkında ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi aktarımında bulundu.