Coronathon Türkiye

21-23 Mart 2020'de Covid-19 salgınının başlaması ile beraber dünyada online olarak gerçekleştirilen ilk Hackathonlar’dan biri organize edildi ve Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Bright müdürü Dr. Oğuzhan Aygören’in attığı bir tweetle hayata geçmesine ve ilerlemesine öncülük ettiği Coronathon Türkiye isimli bir inisiyatif başlatıldı. Salgına yenilikçi çözümler üretmek için 1500’den fazla başvuru alındı. 48 saatlik online etkinliğin sonunda 150 yeni proje fikri geldi. Alanında öncü olan 50’den fazla kurumun paydaşlığı ile bu fikirler sıralandı ve ilk 12 fikre özel sektör desteği ile toplam 130,000 TL ödül verildi. Sonrasında Tübitak tarafından, Coronathon Türkiye’de ilk 60 içinde yer alan projelere özel 600,000 TL’lik bir destekte bulunuldu.

120 mentor ile toplam 1000 saatten fazla mentorluk gerçekleştirildi. Projelerin, özel sektör ile iş birlikleri kurmasına yardımcı olundu. Bazı projeler sonrasında TÜBİTAK BIGG programı uygulayıcılarına yönlendirildi ve fikirlerini hayata geçirmeleri için önemli bir fırsat sağlanmış oldu. Coronathon Türkiye inisiyatifi, Avrupa Komisyonu’ndan ‘EUvsVirus’ hackathonunu gerçekleştirmek için davet aldı ve bu sefer on beş bin kişinin katıldığı Avrupa çapındaki bu Hackathon’un gerçekleşmesine destek verildi.

Organizasyonun paydaşları ise Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Bright, ITU Ginova, ODTÜ Gimer, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Başlangıç Noktası, Endeavor, Girişimcilik Vakfı, Habitat, Hello Tomorrow Turkey, KTH Event Agency, Migport, Talentmelon, Timur Sırt, Türkiye Bilişim Vakfı ve VİVEKA’dan oluşur.
 

 • Coronathon Türkiye COVID-19’un yarattığı sorunlara çözüm arayanları ve çözüm geliştirenleribir araya getirir ve yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi için gerekli zemini sağlar.

 

 • Coronathon Türkiye COVID-19 ile ilgili çalışan diğer tüm kurum ve kuruluşları destekler.

 

 • Coronathon Türkiye çok paydaşlı, esnek bir yapıda çalışan bir sivil inisiyatiftir. Üniversiteler, STK’lar, girişimciler, kamu kuruluşları, özel sektör ve bağımsız kişilerden oluşur.

 

 • Şeffaflık, kapsayıcı olma, konsensus, iş birliği, hız, merkeziyetsizlik gibi kavramların ön plandaolduğu bir projedir.

 

 • Coronothan Türkiye amaçları yerine getirmek için aşağıdaki somut adımları uygular:

 

 • COVID-19’un yarattığı ve yaratacağı sorunlar üzerine farkındalık yaratır.
 • COVID-19’un yarattığı sorunlara yönelik hackathonlar düzenler.
 • Katılımcıların takımlaşmalarına destek verir.
 • Fikirleri webinarlar ve mentörlükler ile geliştirir.
 • Fikir ve takımların farklı kurum ve kuruluşlarla eşleşmesine destek verir.
 • Hackathonda öne çıkan fikirleri hızlandırıcı programlarına yönlendirir