BUCREA - Boğaziçi University Creativity Lab

Boğaziçi University Creativity Lab (BUCREA) Bright’ın alt öğrenci topluluklarından biri ve ilkidir. Bright’ın farklı dikeylerde, inisiyatiflerle kurulacak toplulukları barındırma arzusu neticesinde Fire-Up Programı mezunu ve Stanford University UIF Programı Fellow’u Haluk Ziya Tercan tarafından oluşturulmuştur. Bright bu toplulukları desteklemek, gerekli ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişimlerini sağlamak için çabalamaktadır.

 

BUCREA temel olarak geleneksel öğrenci topluluklarının eksik kaldığı yaratıcılık, inovasyon ve değişim yaratma arzusuna odaklanmıştır. Geleneksel topluluklardan farklı yaklaşımlar benimsemiştir. Yaklaşımı üç aşamalı olarak kurgulanmıştır:

  1. Deneyim Alanları: Deneyim alanları ile öğrenciler yeni teknolojileri, yaklaşımları, metodlarıve araçları deneyerek bilgi sahibi olurlar. Öğrendikleri ile doğrudan etkileşime geçerler.
  2. Yaratıcılık: Öğrenilen yeni bilgiler neticesinde zihinde kurulabilecek potansiyel bağlantılar artırılır ve yaratıcılık geliştirilir.
  3. Değişim: Gelişen yaratıcılık ile karşılaşılan problemlere farklı bakış açılarından bakılabilir.Bright, proje geliştirme konusunda destek sağlar ve değişim başlatılır.

 

 

BUCREA ayrıca geleneksel öğrenci topluluklarındaki etkinlik düzenleyen ve kontrol gücünü elinde bulunduran Yönetim Kurulu mekanizmasından kurtularak katılımcı, inisiyatife dayanan bir yapı ortaya koymak için çabalamaktadır. Bu nedenle BUCREA’nın deneyim alanlarını birkaç kişilik bir ekip değil, topluluğun her katılımcısı oluşturur. Her katılımcı iyi bildiği bir alanda veya bilmese dahi kendisini geliştirmek istediği alanda hızlıca uygulanabilen deneyim alanları tasarlar ve topluluğa sunar.

İlk yılında felsefesini ortaya koyan BUCREA, iki ayda 200 öğrencinin ilgisini çekmiş ve iletişim kanallarına katılmasını sağlamıştır. Düzenlenen 12 deneyim alanında ise ortalama 20 katılımcı hacmini yakalamıştır. BUCREA gelen geribildirimler kendini yenileyerek yaratıcılık kaslarını güçlendirmek için çabalayacaktır.